CZYM JEST KPiR??? – Zobacz

WYPEŁNIANIEKSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

Księga przychodów i rozchodów to nierzadkoniemałykłopot dla przedsiębiorców. Dlatego też, nasza oferta to także prowadzenie księgi przychodów a także rozchodów.

POLECAMY PORTAL: https://znany-ksiegowy.pl/

Księga przychodów oraz rozchodów – kto jest do niej zobowiązany?

Rejestry przychodu i rozchodu zobligowane są prowadzić między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak również spółki cywilne, jawne oraz partnerskie będącewłasnością osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu ze złotówek. To najłatwiejszytyp ewidencji, który stosowany jest w mniej złożonej księgowości. Księga przychodów i rozchodów umożliwia abyzbadać zobowiązania podatkowe konkretnej firmy albo osoby. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowym powierzasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji oraz rozliczeń.


Rejestr przychodów oraz rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów stanowi zaledwiewycinek naszej oferty, acałkowityzakres usług ASK-FINANCE obejmuje:

-Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Sporządzanie rocznych i wymaganych cyklicznie ewidencji, zestawień oraz deklaracji,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług; sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Sporządzanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; sporządzanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Określaniewielkości zaliczek na podatek dochodowy jak również podatek VAT takżewypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych,

-Prowadzenie ewidencji środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,razem z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

-Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS a także NBP,

-Przygotowywanie deklaracji Intrastat,

-Przygotowywaniekoniecznych danych dla ubezpieczycieli oraz danych dla potrzeb dokumentacji cen transferowych,

-Reprezentowanie Klienta w sytuacji kontroli podatkowej,

-Doradztwo księgowe w dziedzinie obsługiwanej działalności gospodarczej.