Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Młodzibiznesmeni mogą dociekać czym właściwie jest KPIR ?

Najkrócej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej firmyi kosztów ich uzyskania. Powinniśmy więc w niej notowaćwszystkiezrobione zakupy, sprzedane towary albo usługi, oraz koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.Szczegóły dotyczące prowadzenia KPiR figurują w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Wymóg prowadzenia KPIR: 

W oparciu o art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych jak również spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są zobligowane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, lub księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przekraczają równowartości 2 000 000 EUR w PLN, mają możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości w oparciu o KPiR.

Nie licząc powyższej grupy,obowiązekprowadzenia KPiR mają:

-Armatorzy, określeni na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Wykonujący działalność na podstawie umów agencyjnych albo umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrzekły się prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby zajmujące się sektorami produkcji rolnej, jeżelizgłoszązamiar prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący firmę badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie dotyczy?:

-Opłacających podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Świadczącychtylko usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,jedynie w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego zbyciaskładników majątkowych (po zamknięciudziałalności gospodarczej prowadzonej samemutudzież otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną tudzież wystąpieniem z takiej spółki)

Zachodząteż sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z wymogu prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest osiągalne w przypadkach uzasadnionych szczególnymiokolicznościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR, zwłaszcza takimi jak:

-Wykonywanie określonych rodzajów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek oraz stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego jest w stanie zwolnić go z obowiązkuuzupełniania KPIR. Wyżej wymieniony wniosek powinno się złożyć co najmniej na trzydzieści dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie powinno być wprowadzone. W momencie rozpoczęcia wykonywania działalności lub zaistnieniawymoguuzupełniania księgi w okresie trwania roku podatkowego, wniosek o zwolnienie powinien zostać złożony w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie